Υγεία

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας;

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας;

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα συστήματα υγείας στα… Ευρωπαϊκά κράτη – μέλη του ΠΟΥ και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι;

 

Για το θέμα, στο ευρωπαϊκό τμήμα του ΠΟΥ, έχει συγκροτηθεί ομάδα Προοπτικής Διερεύνησης των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη.

Η ομάδα, περιλαμβάνει ειδικούς του συστήματος υγείας, κυβερνητικούς αξιωματούχους, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα και του ΠΟΥ.

Το Τμήμα Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας του ΠΟΥ Ευρώπης ζήτησε από την ομάδα, να αναπτύξει τις προοπτικές για το μακροπρόθεσμο μέλλον των συστημάτων υγείας στην περιοχή. Τα πρώτα αρχικά συμπεράσματα θα παρουσιαστούν σε τεχνική  συνάντηση υψηλού επιπέδου τον Ιούνιο του 2018 στο Ταλίν.

Η ομάδα Προοπτικής Διερεύνησης θα συναντηθεί δύο φορές στο ενδιάμεσο, για να εστιάσει στις προκλήσεις που τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη και να λάβει υπόψιν της, τα σενάρια του μέλλοντος.

Το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο βάρος των ασθενειών, οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές της τεχνολογίας (θετικές και αρνητικές) και η αυξανόμενη ζήτηση των ασθενών, είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές υγείας της Ευρώπης και τις οποίες διερευνά η ομάδα. Τα παραπάνω εγείρουν σκεπτικισμό σε ότι αφορά το πόσο προσιτά και βιώσιμα χρηματοδοτικά είναι τα συστήματα υγείας, και κατάλληλοι οι ανθρώπινοι πόροι ώστε τα συστήματα υγείας να μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις, ενόσω ταυτόχρονα παρέχουν ποιοτική περίθαλψη. Με αυτό τον τρόπο, η ομάδα θα εργαστεί μέσω της κατανόησης της τρέχουσας κατάστασης των συστημάτων υγείας στην περιοχή, θα διερευνήσει τις πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις τους δεδομένων των μυριάδων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα και αυτών που αναμένονται και να αναλογιστεί τις πιθανές επιδράσεις που αναδύονται από ερωτηματικά σχετικά με την αλλαγή στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Από αυτή τη διαδικασία προβληματισμού, η ομάδα στοχεύει στην ανάπτυξη πραγματιστικών και προσανατολισμένων προς την πολιτική συμβουλών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την προετοιμασία για διάφορα σενάρια.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας Προοπτικής Διερεύνησης φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλισης Αναπηρίας του Βελγίου… healthmag.gr

About the Author